ICT – computerklas

Ons team weet dat de technologische ontwikkelingen in de maatschappij onvermijdelijk invloed hebben op het onderwijsaanbod van de school. De huidige technologie , die meer dan ooit gericht is op efficiënter informatieverwerking, vormt onmiskenbaar een hoeksteen van onze zogenaamde informatiemaatschappij.
Om zich in die maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, moeten kinderen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Die leerinhouden zorgen ervoor dat de kinderen, voor de meest diverse taken, in het informatieaanbod hun weg weten te vinden, dat ze uit het enorme aanbod van gegevens kunnen selecteren , dat ze met veel losse gegevens zelf kennisstructuren kunnen opbouwen, dat ze het massale gegevensaanbod kunnen beoordelen op zijn relevantie voor wat ze zelf willen ondernemen , dat ze op een doeltreffende wijze boodschappen kunnen ontwerpen en er met anderen mee kunnen communiceren.

Onze computerklas is uitgerust met 21 computers, allemaal aangesloten op het internet.

Tevens is er ook in elke klas een pc voorzien.