Kangoeroeklas

Wekelijks brengen we hoogbegaafde leerlingen samen onder begeleiding van de zorgcoördinator.

Hier krijgen de hoogbegaafde leerlingen gevarieerde opdrachten die niet binnen het gewone leerstofpakket vallen. De sociale vaardigheden kunnen geoefend worden, er kan gefilosofeerd worden, er kunnen projecten opgestart worden, … . Op deze manier komen zij in contact met ontwikkelingsgelijken en krijgen zij ook uitdaging aangeboden.

De kangoeroeklas heeft een drievoudig doel :

  • De hoogbegaafde leerlingen komen in contact met ontwikkelingsgelijken en hun sociaal-emotioneel welbevinden wordt hierdoor verhoogd. In de kangoeroeklas kan er ook sociale vaardigheidstraining gegeven worden.
  • De hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen studievaardigheden, ze leren zich in te spannen en ze leren falen, ze ontwikkelen m.a.w. basisvaardigheden.
  • In de kangoeroeklas is er sprake van een gezonde vorm van competitie.