Leerlingen verdienen respect. Volwassenen dienen dat niet alleen passief te eerbiedigen, maar ook actief te bevorderen.
Het is de bedoeling van onderwijs kinderen groot te maken, niet ze klein te houden. Hier is een onmiskenbare pedagogische taak voor het onderwijs weggelegd.

Wij, het ganse schoolteam, geloven erin en willen leerlingenparticipatie ondersteunen en erin investeren.

Daarom richten wij een leerlingenraad op (leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar zetelen in deze raad).

Een leerlingenraad moet er zijn, tenzij de leerlingen zelf niet geïnteresseerd zijn natuurlijk. Maar wie zou ‘neen’ zeggen als je de kans krijgt met de directeur en de leerkrachten te babbelen op gelijke voet ? Er zetelen alleen maar leerlingen in de leerlingenraad en die worden door de medeleerlingen verkozen. Democratie in de praktijk dus.

Vijfmaal per schooljaar komt de leerlingenraad samen in het vergaderlokaal van de school. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen.


Samenstelling:

 

 Servaas Van Laethem 1a
Marthe Landsheere 1b
Mayra de Jeu 1c
Alixe Bauwens 2a
Staf Ottoy 2b
Laure de Smet 3a
Amke Van Londerzeele 3b
Tristan De Winter 4a
Roos Van Mieghem 4b
Anthe Bral 4c
Maële Van Holsbeeck 5a
Hilde Cieters 5b
Seppe Leys 6a
Milan Lauwers 6b
Mayra Provost 6c