LOC – Lokaal Overleg Comité

Vijfmaal per schooljaar vergaderen de verkozen personeelsleden en de vertegenwoordigers van het schoolbestuur over personeelsgebonden materies. De directeurs zetelen als adviseurs.

Samenstelling

Schoolbestuur

  • Dirk Roelandt
  • Jules Verhoeyen

Personeelsleden

  • Mr. Tomas Arents
  • Mevr. Kathy De Groot

Waarnemend directeur

  • Erik Bockstael