MDO – Multi Disciplinair Overleg

Hier worden pedagogische en didactische onderwerpen besproken en trimestrieel worden ook de schoolvorderingen van de leerlingen bekeken.

Samenstelling

Waarnemend directeur M. Erik Bockstael
CLB-adviseur M. Geert Caroes
Zorgcoördinator Mevr. An Van Neck
ZORG, kleuterschool
Klastitularis afhankelijk van de leerling