MDO – Multi Disciplinair Overleg

Hier worden pedagogische en didactische onderwerpen besproken en trimestrieel worden ook de schoolvorderingen van de leerlingen bekeken.

Samenstelling

Directeur M. Piet Vanderroost
CLB-adviseur Mevr. Stephanie Lagaert
Zorgcoördinator Mevr. An Van Neck
ZORG, kleuterschool Mevr. Tamara Rogiers
Klastitularis afhankelijk van de leerling