Bij het begin van elk schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om tot het ouderraad toe te treden. Alle schoolgebonden aangelegenheden kunnen ter sprake komen en uitmonden in advies voor het schoolteam of het schoolbestuur. Naast het organiseren van feestelijkheden richt het ouderraad ook opvoedende activiteiten in (informatieavonden, …).

Samenstelling:

M. Nico De Geyter
voorzitter
M. Gregory Cooremans secretaris
Mevr. Inge Brewee penningmeester
Mevr. Heleen Schellinck public relations