Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de VZW Sint-Jozefinstituut met correspondentieadres Bruulstraat 17 te 9450 Haaltert.

Raad van bestuur

 • Mevr. Martine Quiquempoix
 • M. Dirk Roelandt
 • M. Jules Verhoeyen

Algemene vergadering

 • Mevr. Katrien Baetens
 • M. Frédéric Bauwens
 • Mevr. An De Cordier
 • Mevr. Marleen De Schrijver
 • M. Jan De Smedt
 • Mevr. Annelies Deveneyns
 • Mevr. Liesbet Desmet
 • Mevr. Ingrid Van Der Eecken
 • E.Z. Elza Verloo

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.