Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad vergadert viermaal per schooljaar over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur zetelt als adviseur.

Samenstelling

de ouders

Sophie Blanckaert
Inge Brewee
Saskia Boriau

het schoolpersoneel

Koenraad Coppens
Jolien Van Cauter
Wendy Walraet

de lokale gemeenschap

Walter Braeckman
Wendy De Ridder
Katrien Van Impe

waarnemend directeur

Erik Bockstael