Het personeelsteam is samengesteld uit ervaren leerkrachten en jonge leerkrachten. Geregeld worden nascholingen en pedagogische studiedagen gevolgd om de kwaliteit van het onderwijs te bewaren. Naast de klastitularissen zijn er beleids- en administratieve medewerkers. Zij bekwamen zich op terrein van Zorg, ICT, enz.

foto